Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards.

De aanbesteding

Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’ genoemd). Yellow Way begeleidt Achterhoek VO bij het opstellen van het programma van eisen & wensen en ondersteunt bij het scherp en volledig krijgen van de gewenste functionaliteiten. Tevens voert Yellow Way een marktconsultatie uit en stelt de aanbestedingsdocumenten op.

Achterhoek VO

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting van 11 scholen in het voortgezet onderwijs. Binnen de stichting functioneren de scholen met behoud van hun openbare karakter dan wel levensbeschouwelijke identiteit en hun pedagogisch-didactische inrichtingsvrijheid. Stichting Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.

Uitnodiging tot inschrijving

De Uitnodiging tot inschrijving vindt u binnenkort op TenderNed.nl