Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware.

De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten voor zowel het netwerkbeheer als voor de hardware met meer dan 50% dalen. Minstens zo belangrijk is de kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. Deze heeft rechtstreeks invloed op de belasting van de interne organisatie en de continuïteit van het onderwijs.

Het doel van de aanbesteding was het selecteren en contracteren van ervaren ICT dienstverleners voor automatiseringsdiensten (systeembeheer) en de levering van hardware. De aanbesteding is gesplitst in twee percelen. Omdat onderwijs zijn specifieke behoeften heeft, stond het vinden van een kwalitatief hoogwaardige leverancier voorop die het beheer en onderhoud van de ICT omgeving kan realiseren. Daarnaast zijn raamcontracten afgesloten met een drietal betrouwbare partijen die de levering van hardware kunnen realiseren. Heutink ICT is de winnende inschrijver op het perceel systeembeheer. De winnende partijen voor de levering van hardware zijn ACES Direct, Heutink ICT en Skool Automatisering.

De RVKO heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van Yellow Way. Zowel de aanbestedingskennis van de medewerkers van Yellow Way, de kwaliteit van de opgestelde aanbestedingsdocumenten, de wijze waarop men op de hoogte werd gehouden van de voortgang van de aanbesteding, alsmede het volgen van de tijdsplanning waren naar alle tevredenheid. De totale dienstverlening werd dan ook gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8,5!

RVKO

De RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, is een vereniging die al ruim 135 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 60 scholen voor primair onderwijs, waar ruim 18.000 kinderen onderwijs volgen en 1.800 personeelsleden werken.

De RVKO is een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, welke de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. De diversiteit is groot en de scholen werken vanuit de missie van de vereniging. Onderling kunnen scholen sterk verschillen, qua omvang, ICT vaardigheden van de gebruikers en qua budget. Daarnaast heeft de RVKO een bestuurskantoor waar puur administratief werk plaats vindt. Het is voor de RVKO belangrijk dat er voldoende recht wordt gedaan aan de genoemde verschillen.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!