Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware.

De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten voor zowel het netwerkbeheer als voor de hardware met meer dan 50% dalen. Minstens zo belangrijk is de kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. Deze heeft rechtstreeks invloed op de belasting van de interne organisatie en de continuïteit van het onderwijs.

Het doel van de aanbesteding was het selecteren en contracteren van ervaren ICT dienstverleners voor automatiseringsdiensten (systeembeheer) en de levering van hardware. De aanbesteding is gesplitst in twee percelen. Omdat onderwijs zijn specifieke behoeften heeft, stond het vinden van een kwalitatief hoogwaardige leverancier voorop die het beheer en onderhoud van de ICT omgeving kan realiseren. Daarnaast zijn raamcontracten afgesloten met een drietal betrouwbare partijen die de levering van hardware kunnen realiseren. Heutink ICT is de winnende inschrijver op het perceel systeembeheer. De winnende partijen voor de levering van hardware zijn ACES Direct, Heutink ICT en Skool Automatisering.

De RVKO heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van Yellow Way. Zowel de aanbestedingskennis van de medewerkers van Yellow Way, de kwaliteit van de opgestelde aanbestedingsdocumenten, de wijze waarop men op de hoogte werd gehouden van de voortgang van de aanbesteding, alsmede het volgen van de tijdsplanning waren naar alle tevredenheid. De totale dienstverlening werd dan ook gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8,5!

RVKO

De RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, is een vereniging die al ruim 135 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 60 scholen voor primair onderwijs, waar ruim 18.000 kinderen onderwijs volgen en 1.800 personeelsleden werken.

De RVKO is een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, welke de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. De diversiteit is groot en de scholen werken vanuit de missie van de vereniging. Onderling kunnen scholen sterk verschillen, qua omvang, ICT vaardigheden van de gebruikers en qua budget. Daarnaast heeft de RVKO een bestuurskantoor waar puur administratief werk plaats vindt. Het is voor de RVKO belangrijk dat er voldoende recht wordt gedaan aan de genoemde verschillen.