Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen.

Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan opereren in structuur, helderheid en verantwoordelijkheidsverdeling. Met deze aanpak verwacht de organisatie om risico’s te reduceren, om inzicht te krijgen in alle verplichtingen en om op geselecteerde gebieden substantieel financieel en/of efficiency voordeel te behalen.

Het project

Yellow Way begeleidt Achterhoek VO bij het organiseren van de inkoopfunctie vanuit een ´best practice´ insteek. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke eisen die het onderwijs met zich meebrengt. De organisatie wordt voorzien van praktisch advies op diverse thema´s en projecten. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar organisatie, samenwerking, prioritering en specifieke inkoop- en aanbestedingssituaties.

Achterhoek VO

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting van 11 scholen in het voortgezet onderwijs. Binnen de stichting functioneren de scholen met behoud van hun openbare karakter dan wel levensbeschouwelijke identiteit en hun pedagogisch-didactische inrichtingsvrijheid. Stichting Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.