Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie. 

Empowerment

Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol implementeren van Lean in productieprocessen. Het toepassen van deze methode op kantoren is echter een relatief onbekend terrein. Dankzij een intensieve samenwerking en het toevoegen van enkele methodes op het gebied van empowerment en zelfsturing werd het project een groot succes.

Zowel het management als de staf van Omron zijn erg tevreden met de geboekte resultaten. De teams zijn in staat om steeds efficiënter te werken en de behoefte aan sturing en controle vanuit het management is sterk verminderd. De medewerkers zelf ervaren de grootste verbeteringen. Er is meer commitment, teams zijn zelfstandiger en meer gefocust en de communicatie is merkbaar verbeterd. Dankzij de opgedane kennis hebben de medewerkers een beter begrip van hun eigen werkprocessen en de onderlinge afhankelijkheden. Bovendien bezitten ze nu de kennis en vaardigheden om zelfstandig werkprocessen en de werkmethodes te optimaliseren.

De Lean methodologie en toolbox

De Lean methodologie en toolbox zijn effectieve middel om procesverbeteringen te implementeren. Hierbij dienen allereerst de doelen, ambitie en gewenste prestatie-indicatoren van het management duidelijk te zijn. Yellow Way werkt op basis van een gefaseerde aanpak, waarbij interviews met het management altijd het uitgangspunt zijn. Vervolgens wordt een groepstraining Lean basisprincipes gegeven, waarna ambitie, doelen en Key Performance Indicators kunnen worden bepaald. Met behulp van vervolgtrainingen leren medewerkers om knelpunten te identificeren en verbeteringen te ontwerpen en implementeren. Aan de hand van een survey worden behoeften en resultaten gemonitord. Eventuele additionele trainingen worden aangepast aan de specifieke behoefte en het niveau van het team.

Omron

Met het hoofdkantoor gevestigd in Kyoto Japan, is Omron een wereldleider op het gebied van automatisering. Omron is opgericht in 1933 en heeft meer dan 35.000 medewerkers in 36 landen. Omron voorziet in producten en services aan klanten in verschillende werkvelden, zoals de industriële automatisering, de industrie voor elektronische onderdelen en de zorg. De Europese organisatie heeft zijn eigen ontwikkel- en productiefaciliteiten en levert lokale klantondersteuning in alle Europese landen.