Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg.

Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het gebied van kunst en cultuur gedwongen om kritisch te kijken naar hun bedrijfsvoering. Door samenwerking en bundeling van krachten is het mogelijk om op korte termijn te besparen op uitgaven zonder in te boeten op kwaliteit.

Yellow Way heeft voor de betrokken instellingen een kwantitatieve inkoopanalyse uitgevoerd. Deze analyse gaf inzicht in de samenstelling van het inkoopvolume, essentieel om de grootste besparingskansen te kunnen identificeren. Uiteindelijk zijn een aantal productgroepen geselecteerd om opnieuw in te kopen. Voor deze productgroepen is een gedetailleerde specificatie van de (gezamenlijke) behoefte opgesteld welke de basis vormde voor de offerteaanvragen. Inmiddels zijn de inkooptrajecten afgerond. Met een gemiddelde besparing van 45% en met zelfs een besparing van 68% op het pakket kantoorartikelen zijn het zeer succesvolle trajecten geweest!

Joop Kanen, voorzitter van de samenwerkende instellingen: “De gerichte aanpak en zorgvuldige opstelling van Yellow Way hebben er voor gezorgd dat er een goede samenwerking mogelijk werd tussen de verschillende partijen. Yellow Way heeft de samenwerking tussen de 7 stichtingen goed ondersteund en hierbij telkens ruimte ingebouwd voor eigen besluitvorming bij de stichtingen. Hierbij is rekening gehouden met het sentiment, gevoel, de overeenkomsten en verschillen binnen de stichtingen. Yellow Way heeft goede ondersteuning geboden en ons geholpen bij het bereiken van het doel om aanzienlijke besparingen te realiseren door middel van collectief inkopen!”

Samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen

Deelnemers aan het initiatief zijn Theaters Tilburg, Poppodium 013, Factorium, Stichting Mommerskwartier (Audax textielmuseum, regionaal archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg), Paradox, Bibliotheek Midden-Brabant en de NWE Vorst. Ondanks de verschillen qua omvang en doelstellingen worden deze organisaties verenigd door de gezamenlijke passie en zorg voor cultuur in de regio Tilburg.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!