Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg.

Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het gebied van kunst en cultuur gedwongen om kritisch te kijken naar hun bedrijfsvoering. Door samenwerking en bundeling van krachten is het mogelijk om op korte termijn te besparen op uitgaven zonder in te boeten op kwaliteit.

Yellow Way heeft voor de betrokken instellingen een kwantitatieve inkoopanalyse uitgevoerd. Deze analyse gaf inzicht in de samenstelling van het inkoopvolume, essentieel om de grootste besparingskansen te kunnen identificeren. Uiteindelijk zijn een aantal productgroepen geselecteerd om opnieuw in te kopen. Voor deze productgroepen is een gedetailleerde specificatie van de (gezamenlijke) behoefte opgesteld welke de basis vormde voor de offerteaanvragen. Inmiddels zijn de inkooptrajecten afgerond. Met een gemiddelde besparing van 45% en met zelfs een besparing van 68% op het pakket kantoorartikelen zijn het zeer succesvolle trajecten geweest!

Joop Kanen, voorzitter van de samenwerkende instellingen: “De gerichte aanpak en zorgvuldige opstelling van Yellow Way hebben er voor gezorgd dat er een goede samenwerking mogelijk werd tussen de verschillende partijen. Yellow Way heeft de samenwerking tussen de 7 stichtingen goed ondersteund en hierbij telkens ruimte ingebouwd voor eigen besluitvorming bij de stichtingen. Hierbij is rekening gehouden met het sentiment, gevoel, de overeenkomsten en verschillen binnen de stichtingen. Yellow Way heeft goede ondersteuning geboden en ons geholpen bij het bereiken van het doel om aanzienlijke besparingen te realiseren door middel van collectief inkopen!”

Samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen

Deelnemers aan het initiatief zijn Theaters Tilburg, Poppodium 013, Factorium, Stichting Mommerskwartier (Audax textielmuseum, regionaal archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg), Paradox, Bibliotheek Midden-Brabant en de NWE Vorst. Ondanks de verschillen qua omvang en doelstellingen worden deze organisaties verenigd door de gezamenlijke passie en zorg voor cultuur in de regio Tilburg.