Yellow Way binnen Rijkswaterstaat

Tijdens het leertraject hebben de Guided Professionals een uitdagende bedrijfscase uitgevoerd in samenwerking met de inkoopmedewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Brabant.

Team Kleine Inkoop, afdeling bedrijfsvoering inkoopondersteuning, Rijkswaterstaat Noord-Brabant:

” Het project dat wij samen met de Guided Professionals van Yellow Way hebben uitgevoerd had twee doelen: ‘Het identificeren en formuleren van concrete verbetervoorstellen voor de inkoopprocessen van Kleine Inkoop’ en ‘Samen leren’. Na het uitvoeren van een quick scan met betrekking tot de huidige inkoopprocessen is er kritisch gekeken naar de inrichting van het proces en het contractmanagement, waaruit concrete acties naar voren zijn gekomen. Hier zijn we inmiddels druk mee aan de slag en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

Dit project heeft ons een stuk helderheid geboden over waar we staan, hoe het meest ideale inkoopproces er voor ons uit ziet en vooral waar de verbeterpunten binnen onze afdeling liggen.

We hebben elkaar in deze korte tijd goed leren kennen en vol enthousiasme gestreefd naar een optimaal resultaat. Deze samenwerking heeft ons geholpen even uit de dagelijkse praktijk te stappen en een helder beeld te vormen van hoe het eigenlijk zou moeten. We hebben het project als een leerzame periode ervaren waarbij we echt werden meegetrokken in het enthousiasme van de Guided Professionals. Wij willen ze hiervoor  bedanken en wensen ze stuk voor stuk een leerzame en mooie toekomst toe!